آهنگ

دانلود آهنگ خواننده های ایرانی

ابی عالی یل یل میدون یل مازرون
ابی عالی
یلش یل میدون یل مازرون
دانلود
ابی عالی بعد دلبر رویانی تنهای تنها بیمه
ابی عالی
تک دست
دانلود
ابی عالی پری سیو چشم
ابی عالی
پری سیو چشم
دانلود
ابی عالی راحله
ابی عالی
راحله
دانلود
ابی عالی خیانت
ابی عالی
خیانت
دانلود
ابی عالی ملا محمد جان
ابی عالی
ملا محمد جان
دانلود
ابی عالی لوس کیجا
ابی عالی
لوس کیجا
دانلود
ابی عالی یاد ایام قدیما
ابی عالی
یاد ایام قدیما
دانلود
ابی عالی از دست شی سادگی خسته بیمه
ابی عالی
از دست شی سادگی خسته بیمه
دانلود
ابی عالی دادا دل پر درده
ابی عالی
دادا دل پر درده
دانلود
ابی عالی مست اشکار چی ای دا
ابی عالی
مست اشکار چی ای دا
دانلود
ابی عالی کیجا میجا آشتی نوونه
ابی عالی
کیجا میجا آشتی نوونه
دانلود
ابی عالی یار شی تنهایی ای دا
ابی عالی
یار شی تنهایی ای دا
دانلود
ابی عالی خبر بیمو بعد یک هفته خدمت
ابی عالی
خبر بیمو بعد یک هفته خدمت
دانلود