آهنگ شاد افغانی

طاهر شباب
صنما (افغانی)
دانلود
جمشید پروانی
دخترک (افغانی)
دانلود
آهنگ افغانی هوای عشق آرش عزیزی
آرش عزیزی
هوای عشق (افغانی)
دانلود
آهنگ افغانی سرخ کشیدی جاوید شریف
جاوید شریف
سرخ کشیدی (افغانی)
دانلود
مهدی فرخ
آسمان آبی (افغانی)
دانلود
عارف شاداب
قیرو (افغانی)
دانلود
رامین شریف
تاجیک نگین (افغانی)
دانلود
همایون درخشان
گل کابل (افغانی)
دانلود
ندیم حسن
ناویی (افغانی)
دانلود
جلال محرابی
صنم (افغانی)
دانلود
فروغ احمد
اوه له له (افغانی)
دانلود
فردین فریاد
شاپرک مه (افغانی)
دانلود
شاهین احمدی
خوش میگذره (افغانی)
دانلود
ادریس سجادی
چهارباغ بال (افغانی)
دانلود